Martta Väyrynen, nykyinen Kurttila opettaa pikku-Mattia keskuskoulun pihalla. Martasta tulikin luokanopettaja ja Matista psykologi.